Uvod u teoriju komunikacija 1

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd – jesenji semestar 2008/09.

Archive for December 2008

Predavanje od 16. decembra

Video snimak: Kevin Kelly o Webu u sledećih 5,000 dana. Vežbe (slobodni softver), Steal This Film II (XviD, DVD, M4V, HD torrenti)

Advertisements

Written by novica

17. December 2008. at 3:56 pm

Posted in Obaveštenja

Teme za ispitni esej

Na stranici desno (Teme za ispit) nalazi se spisak tema za završni ispitni rad, uz kratko obrazloženje. Predaja ispitnih radova je 22. januara 2009. godine do 12 sati isključivo u štampanom obliku u studentskoj službi FMK-a. (V. stranicu desno za više informacija.)

Written by novica

15. December 2008. at 8:54 am

Posted in Obaveštenja

Pregled poena (do 17. decembra)

Na stranici desno (Ukupni pregled poena) nalazi se tabela sa trenutnim brojem poena za svakog studenta.

1. Studenti koji ne budu imali minimalnih 30 poena na kraju semestra moći će da urade svoje radove tek u januarskom ispitnom roku, u istom terminu kad bude zakazan ispit, ali će izgubiti taj ispitni rok (ostaće im samo april i juni).  Oni će morati da urade 2 rada (2 teme) dužine 5 stranica (oko 125 redova svaki rad), uz obavezni blog (kao treći rad), kako bi osvojili poene za potonji izlazak na ispit. To važi kako za redovne studente, tako i za studente na daljinu.

2. Studentima koji budu imali više od 25 poena za prisustvo i aktivnost u nastavi na kraju semestra višak poena će biti uračunat u ocenu.

Written by novica

14. December 2008. at 8:09 pm

Posted in Obaveštenja

Predavanje od 9. decembra

Prezentacija predavanja od 9. decembra 2008. godine (.pdf) i audio snimci predavanja: I deo, II deo (.ogg format).

(Audio snimci predavanja su u .ogg formatu. Ogg format je nekomercijalni, otvoreni, kompaktni format. Fajlove treba preuzeti odavde, sa linkova gore, na svoj kompjuter. Ukoliko postojeći media player na kompjuteru neće da reprodukuje audio u ovom .ogg formatu, može se sa Neta preuzeti AIMP2 player za MS Windows platforme za reprodukciju tog i drugih audio formata – .ogg., .mp3 itd. AIMP2 je freeware program i zauzima malo memorije. Ogg format reprodukuje VLC za MS Windows ili Mac, kao i svi player programi u Linuxu. Freeware program Audacity može takođe reprodukovati, obrađivati i konvertovati .ogg format u druge formate, poput .mp3 formata.)

Written by novica

9. December 2008. at 9:35 pm

Posted in Predavanja

Pregled svih poena do 8. XII 2008. godine

Tabela (.pdf) o stanju poena svih studenata do 8. XII 2008. godine.

Written by novica

8. December 2008. at 1:06 am

Posted in Obaveštenja