Uvod u teoriju komunikacija 1

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd – jesenji semestar 2008/09.

Upustva za WordPress blogere

leave a comment »

Ovde možete naći uputstva za blogove na WordPress.com sajtu (tzv. faq – Frequently Asked Questions).

Molim vas da svoje blogove na WordPress.com sajtu otvarate tako da blog ima adresu koja sadrži u sebi broj indeksa, na primer “fmk00408” (ako je broj indeksa 4/08), odnosno “fmk02608” (ako je broj indeksa 24/08), ili “fmk12508” (ako je broj indeksa 125/08). Uvek najpre “fmk” pa sam broj indeksa (dodajte jednu ili dve nule ispred da taj broj bude trocifren), pa godina upisa (tj. “08”).

U samom blogu, negde na vrhu, stavite i svoje puno ime i prezime.

Ja ću u novembru ocenjivati samo one blogove koji imaju ova dva osnovna elementa. Blogovi moraju biti sasvim završeni do 21. novembra (to je petak) u ponoć.

Prve teme za blogove ću objaviti ovde već za koji dan, one će biti vezane za naša predavanja, pa ću spisku dodavati nove teme kako budu odmicali naši časovi. Prilikom izrade bloga za sve informacije koje
ćete navoditi na blogu morate navesti i izvor, bilo da je u pitanju neki štampani tekst (iz časopisa, zbornika ili knjige), ili sa Interneta (tada se navodi puna adresa izvora, tzv. link, uz datum kad je link bio posećen).

Na adresi fmk20008.wordpress.com je postavljen probni blog sa objašnjenjima za studente.
N. M.

Advertisements

Written by novica

11. October 2008. at 10:01 am

Posted in Obaveštenja

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: